Activități și Obiective

DOMENII DE ACTIVITATE

Conform HG 1308/1996:

 1. Activităţi de cercetare – dezvoltare – inovare în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industrie alimentară în contextul armonizării întregii activităţi a institutului la politicile aplicate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România.
 2. Activităţi conexe activităţii de cercetare – dezvoltare.
 3. Activităţi de formare şi specializare profesională în domeniul propriu de activitate.
 4. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate.
 5. Activităţi de demonstrare, diseminare şi transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiilor de mecanizare şi echipamente tehnice pentru agricultură şi industrie alimentară.
 6. Activităţi de valorificare a rezultatelor cercetării – dezvoltării – inovării în domeniul tehnologiilor de mecanizare şi echipamentelor tehnice pentru agricultură şi industrie alimentară.
 7. Activităţi pentru susţinerea cercetării – dezvoltării şi inovării în domeniul propriu de activitate.

OBIECTIVELE STRATEGICE ALE INMA

 1. Fundamentarea ştiinţifică a proceselor din agricultură, industrie alimentară şicrearea de noi tehnologii de mecanizare, instrumente şi echipamente tehnice compatibile şi competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ DURABILĂ şi SECURITATE ALIMENTARĂ;
 2. Creşterea nivelului tehnic şi al performanţelor proceselor, tehnologiilor şiechipamentelor tehnice destinate agriculturii şi industriei alimentare, care să satisfacă exigenţele si reglementările UE în scopul valorificării potenţialului agricol al României;
 3. Punerea în valoare a surselor regenerabile de energie (biomasă, biocombustibili) atehnologiilor şi echipamentelor tehnice pentru utilizarea acestora în condiţii de eficienţă, protecţia vieţii, sănătăţii şi a mediului;
 4. Diseminarea şi transferul tehnologic în economie a rezultatelor cercetării în scopul dezvoltării rurale şi creşterea calităţii vieţii;
 5. Sprijinirea activităţii de C-D din întreprinderile constructoare de tractoare şimaşini agricole şi instruirea utilizatorilor de echipamente tehnice, în scopul creşterii capacităţii de difuzare şi dezvoltare în economie a tehnologiilor avansate;
 6. Întărirea  bazei tehnice de cercetare (logistică, aparatură, echipamente decercetare), realizarea de încercări interlaboratoare şi parteneriate externe pentru racordarea cercetărilor realizate de INMA la aria de cercetare europeană, inclusiv integrarea în platformele tehnologice la nivel european;
 7. Creşterea nivelului de pregătire profesională a resursei umane şi îmbunătăţireastructurii;
 8. Îmbunătăţirea structurii organizatorice a instituţiei pentru a permite realizarea departeneriate ştiinţifice cu institutele similare din spaţiul european;
 9. Pregătirea de oferte pentru participarea la programe europene;
 10. Creşterea vizibilităţii activităţilor şi a rezultatelor institutului.
?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×