Serviciul Administrativ. Personal – Organizare (SAPO)

P R E Z E N T A R E  

  SERVICIUL, ADMINISTRATIV, PERSONAL, ORGANIZARE

 

Asigurarea conditiilor de buna functionare a sistemului de management al calității INMA prin:

-menținerea in stare de funcționare a spațiilor de lucru INMA

-asigurarea întreținerii și menținerea curățeniei clădirilor

-asigurarea unui mediu de lucru sănătos pentru personalul angajat

-îngrijirea spațiilor verzi

-efincietizarea și coordonarea adecvată a muncii întregului personal administrativ.

-evidențe permanente și precise din punct de vedere al activității administrative, de personal și de organizare.

Resurse umane: gestionarea resurselor umane in relatie directă cu procesele de recrutare, angajare, derulare si incetare a raporturilor de munca ale salariatilor,

Arhiva: documente /înregistrări provenite din activitatea INMA  arhivate corespunzător reglementărilor în vigoare,

Activitatea de legare  a documentației: organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice de legătorie manuala a documentației (rapoarte de încercări, condici, mape cu șina etc.)

Activitatea în cadrul bibliotecii: facilitarea accesului la informație prin asigurarea și punerea la dispozitiea tuturor materialelor necesare salariaților INMA, în scopul de informare, documentare si cercetare  ale acestora.

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×