Certificare Produse

Bine ati venit pe pagina web dedicata activitatii de evaluare a conformitatii masinilor si instalaţiilor destinate agriculturii si industriei alimentare !

INMA ca entitate legală din care face parte INMA-CERT este organism notificat de Comisia Europeană (NB1804) pentru:

 • Evaluarea conformităţii maşinilor şi componentelor de securitate cuprinse în Anexa IV a Directivei 2006/42/EC (Maşini);
 • Evaluarea conformităţii produselor supuse cerinţelor Directivei 2000/14/EC (emisiile de zgomot în mediu produse de către echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor).

INMA-CERT este un organism de certificare produse, de „terţă parte”, a cărui organizare şi funcţionare sunt conforme cu cerinţele:

 • SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii
 • Ghidul EA-2/17INF:2014 – Ghid EA privind cerinţele orizontale pentru acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii în vederea notificării.

INMA-CERT este acreditat de RENAR din 1996 prin Certificatul de Acreditare nr. PR 006, reacreditat curent in 29.04.2015

INMA-CERT a fost înfiinţat în anul 1995 ca o entitate independentă în structura organizatorică a INMA.

INMA-CERT nu are statut juridic propriu; el este o entitate bine definită în cadrul INMA, independentă în acţiunile sale de certificare şi care funcţionează după propriile reguli de organizare şi funcţionare.

INMA-CERT prestează numai activitate de evaluare a conformităţii produselorconform următoarelor domenii:

 • domeniul nereglementat (voluntar)pentru certificarea de maşini şi instalaţii destinate agriculturii şi industriei alimentare;
 • domeniul reglementat de Directiva 2006/42/ECpentru certificarea maşinilor de prelucrarea lemnului, prese, arbori de transmisie şi protectorii acestora, structuri de protecţie tip ROPS;

INMA-CERT garantează următoarele principii:

 • imparţialitate atât a procesului de evaluare cât şi a procesului de luare a deciziei;
 • independenţă faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice;
 • obiectivitate în procesul de certificare;
 • competenţă tehnică şi integritate profesională pentru întreg personalul;
 • accesul liber la certificare şi tratarea nediscriminatorie a solicitărilor;
 • confidenţialitate asupra informaţiilor care constituie proprietatea clientului al cărui produs a fost supus certificării;
 • transparenţă şi acces la informaţii prin difuzarea căre public a informaţiilor referitoare la procesele sale de certificare, precum şi cele referitoare la stadiul certificării oricărui produs;
 • tratarea imparţială şi soluţionarea eficace a reclamaţiilor şi  apelurilor;
 • colaborarea cu autorităţile de reglementare.

Prin sistemul propriu de certificare, organismul asigură şi garantează accesul tuturor producătorilor, nediscriminatoriu, în aceleaşi condiţii financiare şi asigură imparţialitatea şi obiectivitatea sa, atât prin structura sa organizatorică şi funcţională, cât şi prin procedurile de evaluare şi certificare adoptate.

Personalul angajat în acţiunile de certificare desfăşurate de INMA-CERT nu este nici proiectantul, fabricantul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau cel care asigură mentenanţa unităţii de produs pe care o supune procesului de certificare şi nici reprezentantul autorizat al uneia dintre aceste părţi.

LISTA CLIENTILOR CU CERTIFICAT SUSPENDAT

LISTA CLIENŢILOR CU CERTIFICAT RETRAS

 – LISTA CLIENŢILOR CU CERTIFICAT RETRAS IN DOMENIUL NEREGLEMENTAT

 – LISTA CLIENŢILOR CU CERTIFICAT RETRAS IN DOMENIUL REGLEMENTAT DE DIRECTIVA 2006/42/EC

 

INMA – CERT este situata in partea de nord a orasului Bucuresti, in imediata vecinatate a aeroportului Bucuresti– Baneasa

Mijloace de transport:

– De la Gara de Nord: Autobuzul 205 in directia Bioterra, statia Brodina

– Din centrul orasului: Autobuzul 131 in directia Baneasa ,statia Aeroport Baneasa

 

Telefon: 021/269.32.55; 031.805.32.13

Fax: 021/269.32.73

E-mail: cert@inma.roicsit@inma.ro

Web: http://www.inma.ro/cert.htm