Certificare Produse

INMA, prin Organismul de certificare produse INMA-CERT, ofera servicii de evaluare a conformităţii produselor în următoarele domenii:

 • domeniul nereglementat (voluntar)pentru certificarea de maşini şi instalaţii destinate agriculturii şi industriei alimentare;
 • domeniul reglementat de Directiva 2006/42/EC pentru certificarea maşinilor de prelucrarea lemnului, prese, şi structuri de protecţie tip ROPS

 

INMA-CERT a fost înfiinţat în anul 1995 ca o entitate independentă în structura organizatorică a INMA.

 

  INMA-CERT nu are statut juridic propriu; el este o entitate bine definită în cadrul INMA, independentă în acţiunile sale de certificare şi care funcţionează după propriile reguli de organizare şi funcţionare.

 

INMA-CERT este un organism de certificare produse, de „terţă parte”, a cărui organizare şi funcţionare sunt conforme cu cerinţele:

 • SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii
 • Ghidul EA 2/17 M:2016 – EA Document on Accreditation for Notification Purposes

 

INMA-CERT este acreditat de RENAR din 1996 prin Certificatul de Acreditare nr. PR 006,  actualizat in 29.04.2019 pentru domeniul voluntar şi Certificatul de acreditare ON 002 actualizat în 29.04.2019 pentru domeniul reglementat de Directiva 2006/42/EC “Maşini”.

 

INMA ca entitate legală din care face parte INMA-CERT este organism notificat la Comisia Europeană (NB1804) pentru: evaluarea conformităţii unora dintre maşinile cuprinse în Anexa IV a Directivei 2006/42/EC (Maşini).

 

  INMA-CERT garantează următoarele principii:

 • imparţialitate atât a procesului de evaluare cât şi a procesului de luare a deciziei;
 • independenţă faţă de posibila predominare a oricăror interese specifice;
 • obiectivitate în procesul de certificare;
 • competenţă tehnică şi integritate profesională pentru întreg personalul;
 • accesul liber la certificare şi tratarea nediscriminatorie a solicitărilor;
 • confidenţialitate asupra informaţiilor care constituie proprietatea clientului al cărui produs a fost supus certificării;
 • transparenţă şi acces la informaţii prin difuzarea căre public a informaţiilor referitoare la procesele sale de certificare, precum şi cele referitoare la stadiul certificării oricărui produs;
 • tratarea imparţială şi soluţionarea eficace a  reclamaţiilor şi  apelurilor;
 • colaborarea cu autorităţile de reglementare.
?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×