Departamentul cercetare – dezvoltare – inovare CDI

MISIUNEA DEPARTAMENTULUI CDI

Misiunea departamentului este de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă), inovare şi dezvoltare tehnologică în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industria alimentară.

 

DIRECŢII ŞI OBIECTIVE DE CERCETARE

 1. Fundmentarea ştiinţifică a proceselor din agricultură, industrie alimentară şi crearea de noi tehnologii, instrumente şi echipamente tehnice compatibile şi competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ DURABILĂ şi SECURITATEA

ALIMENTARĂ;

 1. Elaborare de tehnologii si echipamente tehnice de mecanizare pentru cresterea capacitatii de productie a terenurilor agricole si actiuni de conservare a calitatii structurale; eliminarea eroziunii si degradarii solurilor;
 2. Dezvoltarea de noi tehnologii, produse, practici, procese utilizate în productia vegetala, legumicola, horticola, acvacultura si piscicola;
 3. Dezvoltarea de tehnologii noi de înfiintare, întretinere, recoltare si valorificare a biomasei;
 4. Dezvoltarea de noi tehnologii şi echipamente tehnice pentru sectorul zootehnic;
 5. Dezvoltarea a noi domenii de interes: energii din surse regenerabile,biotehnologii, agricultura organica si ecologica;
 6. Realizarea de activități de cercetare științifică (fundamentală, aplicativă şi dezvoltare tehnologică) în scopul identificării si aplicării de soluții inovative in domeniul dezvoltării durabile și reducerii poluării  mediului.
 7. Dezvoltarea de produse bazate pe tehnologii “curate”, urmărind restabilirea și menținerea unui echilibru rațional, pe termen lung, intre dezvoltarea economică si integritatea mediului natural, in forme ințelese si acceptate de societate.
 8. Dezvoltarea de produse prietenoase mediului din materiale regenerabile prin:
 • Realizarea de activități de cercetare științifică (fundamentală, aplicativă şi dezvoltare tehnologică) în

scopul identificării si aplicării de soluții inovative in domeniul dezvoltării durabile și reducerii poluării mediului.

 • Dezvoltarea de produse bazate pe tehnologii “curate”, urmărind restabilirea și menținerea unui echilibru rațional, pe termen lung, intre dezvoltarea economică si integritatea mediului natural, in forme ințelese si acceptate de societate.

 

COMPONENŢĂ CDI

 LABORATOR SOL-S: TEHNOLOGII DE MECANIZARE ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU LUCRĂRILE SOLULUI, ÎNFIINŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA CULTURILOR

 SEF LABORATOR: Dr. Ing.  MARIN EUGEN –CS I

Tel. 0749 176 922

e-mail: marin_43eu@yahoo.com

 

ColectivS1 : Tehnologii si echipamente tehnice  pentru protectia culturilor agricole specifice conceptului de AGRICULTURA DE PRECIZIE

Șef colectiv: Dr. ing. Manea Dragos -CS I

Tel. 0724 350 567

e-mail: manea_dragos_05@yahoo.com

 

ColectivS2: Tehnologii şi echipamente tehnice pentru lucrările solului, adaptate schimbarilor climatice

Șef colectiv: drd. ing.Gheorghe Gabriel Valentin-CS III

Tel. 0731 583 104

Mail: gabrielvalentinghe@yahoo.com

  

LABORATOR RT:TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU RECOLTARE, ZOOTEHIE, HORTICULTURA, TRANSPORT SI MANIPULARE

SEF LABORATOR: Dr. Ing. CIUPERCA RADU –CS I

Tel. 0726719726

e-mail: ciupercaradu@yahoo.com

 

Colectiv RT1 – Tehnologii si echipamente tehnice pentru recoltarea furajelor și pregătirea hranei în zootehnie

Șef colectiv:Dr. ing. Nedelcu Ancuța -CS I

Tel. 0740883936

e-mail: nedelcu.ancuta@yahoo.com

 

Colectiv RT2 – Tehnologii si echipamente tehnice pentru recoltarea si procesarea produselor horticole

Șef colectiv:Dr. ing. Popa Lucretia -CS I

Tel. 0723979492

e-mail: lucretia_popa@yahoo.com

 

 Colectiv RT3 – Tehnologii si echipamente tehnice pentru recoltat cereale, plante tehnice si culturi de biomasa

Șef colectiv:Ing. Milea Dumitru -CS II

Tel. 0731952980

e-mail: milea_dumitru57@yahoo.com

 

LABORATOR MORARIT:TEHNOLOGII DE MECANIZARE ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU PRELUCRAREA PRIMARĂ A PRODUSELOR AGRICOLE

SEF LABORATOR: Dr. Ing. GAGEANU PAUL –CS I

Tel. 0766 482 087

e-mail: paulgageanu@yahoo.com

 

SUCURSALA CLUJ-NAPOCA:TEHNOLOGII DE MECANIZARE ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU MECANIZAREA  LUCRĂRILOR AGRICOLE PE TERENURI ÎN PANTĂ

ȘEF SUCURSALA: Ing. COȚA CONSTANTIN – CS II

Telefon/Fax: 0264 418162

e-mail: inmacj@rdsmail.ro

 

SUCURSALA TIMIŞOARA: TEHNOLOGII DE MECANIZARE ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI CONDIŢIONAREA PRODUSELOR AGRICOLE

ȘEF SUCURSALA:Dr.ing. IOAN LADISLAU CABA- CS III

Telefon: +40 (0)256-499.336/

Telefax: +40 (0)256–490.528

E-mail: inmatm@rdsmail.ro

?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×