Misiune, Viziune şi Valori. Istoric

Misiunea institutului este de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă), de inovare în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industria alimentară, în contextul armonizării întregii activităţi la politicile ANCS si ale Uniunii Europene.

  • Elaborarea de diagnoze, prognoze şi strategii în domeniul tehnologiilor şiechipamentelor tehnice destinate agriculturii şi industriei alimentare;
  • Cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor de mecanizare şi a echipamentelor tehnicepentru agricultură şi industria alimentară;
  • Execuţia de modele experimentale şi prototipuri;
  • Incercarea în condiţii de laborator şi în exploatare a maşinilor şi instalaţiilor destinate agriculturii şi industriei alimentare, în conformitate cu procedurile, normele şi directivele U.E;
  • Standardizarea în domeniul echipamentelor tehnice;
  • Activităţi de formare, specializare profesională şi certificare de personal îndomeniul tehnologiilor de mecanizare;
  • Incercarea echipamentelor tehnice;
  • Certificarea conformităţii produselor;
  • Efectuarea de inspecţii tehnice pentru tractoare, autocamioane, remorci şi automobile.
  • Transfer tehnologic şi afaceri inovative prin incubatorul tehnologic acreditat INMA-ITA.
?
Acest website colectează date statistice anonimizate, conform cu politica noastră de confidențialitate.   DA - click aici pentru acord.   NU - click aici pentru dezacord.
×